Home

Onze Missie

We geloven dat ieder mens van waarde is en veel potentie heeft.

MartiniCare heeft de volgende missie “we nemen maatschappelijke verantwoordelijkheid door actief bij te dragen aan Social Return”. In andere woorden: we zetten ons in om zoveel mogelijk mensen de mogelijkheid te bieden om te ontwikkelen, mee te doen en uit te stromen naar regulier werk. We richten ons hierbij met name op mensen die (al enige tijd) uit het arbeidsproces zijn en graag iets willen bijdragen aan aan het welbevinden van de bewoners en bezoekers van verschillende zorglocaties.

Om te kunnen slagen in onze missie hebben we binnen onze organisatie een aantal kernwaarden met elkaar afgesproken, deze zijn:

  • Doelgerichtheid
  • Enthousiasme
  • Verbondenheid
  • Daadkracht
  • Gelijkwaardigheid

Visie

We werken  samen met verschillende mensen, organisaties, gemeentes om Participatiebanen en vrijwilligersfuncties te creëren. Als Martinicare zullen we kijken naar de mogelijkheden, de talenten van mensen en naar wat diegene wil toevoegen aan Martinicare. Wij dragen bij aan social return door een werkomgeving en begeleiding aan te bieden waarin mensen kunnen doorgroeien naar regulier werk. De vrijwilligers en P-baners dragen met hun werkzaamheden bij aan het welbevinden van andere mensen.