Home

Onze Missie

Het nemen van maatschappelijke verantwoordelijkheid door actief bij te dragen aan Social Return”, dat is het de missie van MartiniCare. In andere woorden: we zetten ons in om zoveel mogelijk mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt aan een baan helpen. Om te kunnen slagen in onze missie hebben we binnen onze organisatie een aantal kernwaarden met elkaar afgesproken, deze zijn:

  • Doelgerichtheid
  • Enthousiasme
  • Verbondenheid
  • Daadkracht
  • Gelijkwaardigheid

Visie

In onze visie komt tot uiting hoe wij invulling geven aan onze missie. Dit doen we enerzijds door in samenwerking met verschillende gemeenten participatiebanen te creëren, en anderzijds door het aanbieden van werkmatige dagbesteding. Als MartiniCare houden we hierin altijd oog voor de balans. Dat wil zeggen dat we kijken naar de mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden van de medewerker, maar ook naar wat de medewerker kan toevoegen aan onze organisatie. Wij geloven er namelijk in dat Social Return alleen kan slagen als deze beide zaken in de juiste verhouding staan met elkaar. Door het bewaken van deze balans kunnen wij op een succesvolle wijze bijdragen aan het creëren van duurzame banen.