Werkmatige Dagbesteding

Werkmatige Dagbesteding

Naast het werken via participatiebanen bieden we bij MartiniCare ook werkmatige dagbesteding aan. Personen met een indicatie voor deze soort dagbesteding kunnen gezamenlijk met vrijwilligers en mensen met een participatiebaan op vrijwillige basis ervaring opdoen en zodoende onderdeel zijn van de samenleving. Het gaat hier om allerlei verschillende soorten dagbesteding zoals: het ondersteunen bij activiteiten voor ouderen, ondersteuning bieden in de keuken of helpen in het kledingherstelcafé van MartiniCare. Er zijn een tal van mogelijkheden. Graag bekijken we met u de mogelijkheden om zodoende gezamenlijk een traject op maat te maken. Aanmelden voor werkmatige dagbesteding doet u via dit contactformulier.